За Advocatus.bg

Advocatus.bg е консултантска компания, регистрирана в Търговския регистър под фирмата “Адвокатус” ООД.

Ние сме специализирани в работата с бизнес клиенти и и в частност: регистрация на фирми, регистрация на сдружения, регистрация на фондации, фирмени промени, както и в работата с индивидуални клиенти: развод по взаимно съгласие, обжалване на наказателно постановление и др.

Предлаганите правни и консултантски услуги са основани на принципите на високо качество на правното обслужване, професионална отговорност, коректност, лоялност, конфиденциалност, високи морални и етични стандарти, съчетани с индивидуален подход към всеки клиент.

Екипът на Адвокатус

Екипът ни се състои от адвокати и юристи с опит в различни области на правото с доказана квалификация и високи работни стандарти за качество.

Професионализмът е основата, върху която се гради екипът на Адвокатус. Вярваме, че това е най-ценният ресурс, който притежаваме. Стремим се да предлагаме обслужване на високо ниво, като работим и се развиваме всеки ден, за да сме винаги актуални. Заставаме решително със своите знания и възможности зад клиентите си.

С оглед качественото и комплексно обслужване на нашите клиенти Адвокатус работи в сътрудничество с нотариуси, съдебни изпълнители, икономисти, счетоводни къщи и други специалисти и експерти в различни области в цялата страна и чужбина.

Адвокатус

Политика и цели на Advocatus.bg

Считаме, че високият професионализъм и личното отношение към всеки един клиент са в основаната на доброто и трайно бизнес партньорство.

Вярваме, че нашият професионален опит, както и задълбоченото познание на правната рамка ще допринесат за прецизното подреждане и изпълнение на Вашите планове.

Гарантираме, че юридическите и консултантските услуги, предоставени от нашия екип, са на най-високо професионално ниво, в съответствие и при пълно спазване на българското и европейското законодателство.

Политиката ни е насочена към предоставяне на ефективни услуги, доказателство за което е високата оценка на нашите клиенти. Като партньори, работещи за успехите им, ние споделяме знанията си с тях и им помагаме да предвидят въпросите, които могат да възникнат и да узнаят възможните рискове, за да могат по най-целесъобразен начин да решат съответния казус.

Целта ни е да бъдем Вашата сигурна юридическа опора, като обезпечим спокойствието Ви, че Вашите права и законни интереси са защитени.

Защитаваме правата Ви!

Оценка 4.9/5 - (32 votes)
Сподели