Регистрация на ЕООД, ООД и ЕТ

Първоначална регистрация на търговско дружество във форма, съобразена с нуждите на дейността на клиента – ЕООД/ООД и ЕТ.

Company formation for foreigners

Initial registration of a company in a form tailored to the needs of the client’s business.

Оценка 5/5 - (1 vote)
Сподели