Регистрация на сдружение

Поръчайте пълния комплект от документи за осъществяване на процедурата по регистрация на сдружение

Цена: 199 лв.

+ безплатна консултация, онлайн вписване от адвокат и 50 % отстъпка от държавната такса (25 лв.)

Как да регистрираме сдружение

Какво следва да направите, за да поръчате?

Ние ще изготвим и попълним всички документи за регистрация на вашата организация.

Попълване на въпросник

След като натиснете бутона „Поръчайте“ ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за изготвяне на документите за регистрация на организацията. Може и да го попълните на по-късен етап.

Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Получаване на готовите документи

След като попълните всички необходими данни от въпросника и заплатите нашия хонорар, ние ще изготвим всички необходими документи за регистрацията. Готовите документи ще ви бъдат изпратени по имейл или на хартиен носител. Посещавате нотариус и банка. Връщате ни документите и ние вписваме сдружението Ви в Търговския регистър.

Защо да изберете нас?

N

Разполагаме с богат опит в осъществяване на процедурата по регистрация на сдружения с нестопанска цел;

N

Документите за регистрация на НПО-то ще бъдат изготвени от екип висококвалифицирани юристи;

N

Получавате безплатна консултация от юрист относно регистрация на неправителствена организация;

N

Организацията се вписва в Търговския регистър от адвокат;

N

Получавате 50% отстъпка от държавната такса, тъй като вписването е онлайн;

N

Може да поръчате изготвяне на документите изцяло онлайн;

N

Може да направите поръчка по всяко време и от всяка точна на света;

N

Работим всеки ден;

N

Гаранция за връщане на парите при непостигнати и незадоволителни резултати;

N

На разположение сме през цялото време до приключване на процедурата по регистрация;

N

Лесно, сигурно и удобно заплащане на услугата – банков път, ePay, EasyPay;

N

Може да ни пишете по всяко време на чата в сайта, по имейл и във фейсбук!

Година

Регистрирани НПО

Доволни клиенти

Вижте отзиви от нашите клиенти:

Какво е сдружение с нестопанска цел?

Според ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел са два вида: сдружения и фондации. Общото за тези два вида юридически лица с нестопанска цел е естеството на целта, за осъществяването на която се създават. Тя винаги е нестопанска, като те могат да извършват допълнителна стопанска дейност само доколкото тази дейност е свързана с предмета на основната им дейност и като използват приходите за постигане на предварително определените цели.

Имуществото на сдружението, което служи за осъществяване на нестопанската цел, за постигане на която то е създадено, може да има различни източници. В устава учредителите указват начините на финансиране на дейността – чрез средства от дарения, имуществени вноски и други разрешени от закона способи.

Сдруженията могат да бъдат за извършване на общественополезна дейност и за осъществяване на дейност в частна полза.

Колко време отнема?

Практиката ни сочи, че цялата процедура отнема около 7 работни дни. След като заявите услугата и попълните въпросника, в рамките на три работни дни ще изготвим документите за регистрация на сдружението, които след това ще Ви бъдат изпратени за преглед, одобрение и подпис. Трябва да изпълните инструкциите, които сме изпратили, след което да ни върнете подписаните документи. Накрая ще впишем сдружението Ви в Търговския регистър и в Централния регистър при Министерство на правосъдието.

Колко струва всичко?

  • 199 лв. хонорар за изготвяне на документите за регистрация;
  • 25 лв. държавна такса към Агенция по вписванията – Търговски регистър;

Общо: ~224 лева.

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!