Развод по взаимно съгласие

Поръчайте пълния комплект от документи за осъществяване на процедурата по развод по взаимно съгласие (Пакет Разведи се сам)

Цена: 199 лв. 400.00 лв. до 30.06.2024 г.

+ безплатно уведомяване за насроченото дело и подробни инструкции за всяка стъпка

Развод по взаимно съгласие

Каква е процедурата за развод по взаимно съгласие от Advocatus.bg?

Адвокатус
Попълване на въпросник

След като натиснете бутона “Поръчайте” ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за съставяне на документите. Може и да го попълните на по-късен етап.

Адвокатус

Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Адвокатус
Получаване на готовите документи

След като попълните всички необходими данни от въпросника и заплатите нашия хонорар, ние ще изготвим всички необходими документи за развода в рамките на три работни дни. Документите ще ви бъдат изпратени по имейл или на хартиен носител по куриер.

Адвокатус

Подаване на документите и делото за развод

След като вече имате изготвените документи, следва да ги разпишете и подадете на регистратурата в съответния Районен съд. След това съдът насрочва дата за делото > уведомява ви с призовки > явявате се на заседанието и получавате развод.

Колко струва да се разведете по взаимно съгласие?

  • 199/299 лв. хонорар за изготвяне на комплекта документи за развод, който заплащате към нас (299 лв. е хонорара ако със споразумението се разделят движими и/или недвижими вещи между съпрузите);
  • 25 лв. държавна такса за завеждане на делото (заплаща се към Районния съд при входиране на документите);
  • 40 лв. държавна такса, която се заплаща след допускане на развода (заплаща се към Районния съд след постановяване на развода);

Обща крайна сума: 264/364 лв.

*сумата е и за двамата съпрузи

Ако в споразумението са уреждани и имуществени отношения, се дължи държавна такса към съда равна на 2 на сто върху стойността на всеки дял.

Ако в споразумението се урежда издръжка, се дължи държавна такса към съда 2 на сто върху тригодишните платежи. Таксата се заплаща след постановяване на решението за развод към съда.

Основните предимства на процедурата по развод по взаимно съгласие са:

Това е най-евтиният, бърз и удобен начин да се разведете сами, без да наемате адвокат!

Бързина на съдебния процес

Процедурата отнема около месец, в зависимост от натовареността на съда

Адвокатус процедура
Опростена процедура

Явяване само на едно съдебно заседание, на което съдът постановява развода

По-ниски разходи

По-ниска цена за изготвяне на документите: 199 лв.; 25 лв. държавна такса при подаване на документите и 40 лв. държавна такса при постановяване на развода

Не е необходимо участието на адвокат

Докумените ви вече ще бъдат изготвени. Пред съда трябва само да потвърдите намерението си за развод

Няма изискване за продължителност на брака, за да се разведете
 
Не се изследват мотивите за дълбокото и непоправимо разстройство на брака
 
Не е необходимо да посочвате причините и чия е вината за прекратяване на брака
 
Не е необходимо да се изнасят факти от интимния живот на съпрузите
 

Колко време отнема развода?

Практиката ни сочи, че цялата процедура трае около месец – два. За гр. София е около два – три месеца. Не може да бъде определен точен срок за приключване на процедурата по развод по взаимно съгласие, тъй като след подаване на документите всичко зависи от натовареността и бързината на съда, който ще ги разглежда.

Какво трябва да знаете за развод по взаимно съгласие?

Разводът по взаимно съгласие е най-достъпният и лесен способ за прекратяване на брачната връзка между двама съпрузи. За да се осъществи процедурата е необходимо и двамата съпрузи да имат сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака и да се явят заедно пред съда, който да постанови развода.

Съпрузите следва да постигнат споразумение относно последиците при прекратяване на брака. Трябва да е постигнато съгласие между съпрузите относно:

1. Родителските права и издръжката на децата. Обикновено децата остават да живеят при майката и се избира минималната издръжка, която е 1/4 от минималната работна заплата за страната за всяко дете. Издръжка се дължи за всяко дете до навършване на 18 г. възраст. Следва да се уговори и режим на виждане на другия съпруг със своите деца по време на делнични, празнични дни и ваканции;

2. Ползването на семейното жилище и местоживеенето на децата. Обикновено децата остават да живеят при съпруга, които получава родителските права, както и семейното жилище;

3. Издръжка между съпрузите – обикновено не се дължи такава;

4. Фамилното име на съпругата след брака – обикновено се връща предбрачното име, но може и да се запази;

5. Имуществените отношения – ако съпрузите имат общо имущество то може да се подели, може да се подели и след развода пред нотариус, което е и по честата практика при развод по взаимно съгласие.

Защо да изберете нас?

N

Разполагаме с богат опит в осъществяване на процедурата по развод по взаимно съгласие;

N

Документите за развода ще бъдат изготвени от екип висококвалифицирани юристи;

N

Може да поръчате изготвяне на документите изцяло онлайн и по всяко време;

N

Работим всеки ден, може да се свържете с нас в чата на сайта, по имейл или в социалните мрежи;

N

На разположение сме през цялото време до приключване на процедурата по развод;

N

Лесно, сигурно и удобно заплащане на услугата – банков път, ePay, EasyPay;

Каква е процедурата по развод по взаимно съгласие?

1. Подаване на документите. След като разполагате вече с изготвените документи от пакета разведи се сам, вие следва да подадете документите на регистратура в съответния районен съд. Компетентен да разгледа делото е съдът по постоянния адрес на единия или двамата съпрузи.

2. Образуване на делото. След подаване на молбата за развод по взаимно съгласие, по служебен път съдът образува дело и насрочва дата и час за провеждане на първото и единствено заседание по делото. В този момент вашето дело получава и съответния номер.

3. Уведомяване на съпрузите. На посочените адреси за кореспонденция съдът изпраща призовки чрез призовкар на съда, за да уведоми съпрузите за насроченото дело, дата и час, на което следва да се явите. Призовките може да бъдат получени лично от съпруга или от лице, което живее на посочения адрес. Призовката може да се получи и на място в съответния районен съд. Междувременно съпрузите може да правят справки онлайн (за Софийски районен съд направете справка от тук), както и по телефона относно движението по делото.

4. Заседание на съда. Обикновено заседанието протича бързо, около 15-30 минути. На заседанието трябва задължително лично да присъстват и двамата съпрузи. По време на заседанието съдът запитва съпрузите дали потвърждават развода и изготвеното споразумение. След като се убеди, че съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо, и прецени, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение, което не подлежи на обжалване.

5. Решение за развод. След приключване на заседанието съдът обявява делото за решаване, като решението следва да бъде постановено в едномесечен срок. Този срок е инструктивен и съдът не е длъжен да го спази. Практиката ни обаче показва, че в повечето случаи съдът се произнася с решение в този срок.

С постановяване на съдебното решение за допускане на развод по взаимно съгласие, което влиза в сила веднага, брачното правоотношение между двамата съпрузи се прекратява и настъпват уговорените от тях правни последици относно децата, издръжката, семейното жилище, имуществените и личните отношения между бившите съпрузи.

6. След развода. След като вече е постановено решението, съпрузите могат да отидат до районния съд и да си извадят копие от решението за развод. Съпругът, който променя фамилното си име след развода, има едномесечен срок да подаде документи към съответното МВР за нови документи (за което ще му трябва копие от съдебното решение за развод).

Освен това със съдебното решение съдът постановява и допълнителни такси, които следва да се заплатят от съпрузите. Ако в споразумението за развод се урежда издръжка, се дължи държавна такса към съда 2 на сто върху тригодишните платежи.

Често задавани въпроси за процедурата по развод по взаимно съглсие:

В кои закони е уредена процедурата по развод по взаимно съгласие?

Производството при развода по взаимно съгласие е уредено в чл. 330 от Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК) на Република Българияи чл. 49 – 51 от Семейния кодекс, а изискванията, на които следва да отговаря споразумението между съпрузите е уредено в чл. 51 от Семейния кодекс.

Трябва ли съпрузите да се явят лично на делото за развод?

На съдебното заседание съпрузите трябва задължително трябва да се явят лично, а ако някой от тях не се яви без уважителни причини, делото се прекратява. При развода по исков ред, съпрузите могат да не се явяват и да бъдат представлявани от адвокати, но при развода по взаимно съгласие явяването на съпрузите е задължително, а участието на адвокати не е.

Какво е непоколебимо и сериозно съгласие за развод?

Непоколебимо означава решението на съпрузите за прекратяване на брачното правоотношение да е категорично и окончателно, а сериозно – да не е резултат от временно настроение и да е обмислено задълбочено.

Може ли да се разведа пред нотариус, онлайн или да не ходя до съда?

Към момента това е невъзможно. Документите следва да са на хартиен носител и се депозират на място в съответния районен съд. Разводът задължително следва да мине през съда, съпрузите да се явят лично на делото и то да завърши с решение за развод.

Какво се случва с общите недвижими имоти, коли и вещи на съпрузите след развода?

Може имуществото да се подели по време на самия развод, което оскъпява процеса, тъй като се дължат допълнителни такси към съда. Може имуществото да се подели с брачен договор преди самия развод или след развода пред нотариус. Ако нищо не бъде направено съпрузите стават обикновени съсобственици на вещите, които са били общи по време на брака.

Какво да направя ако другия съпруг не желае развод или не мога да го открия?

В такъв случай опцията за развод по взаимно съгласие не е възможна. За да се извърши процедурата по развод по взаимно съгласие трябва да има непоколебимо и сериозно съгласие от двамата съпрузи и те да участват активно и лично в процеса. Ако сте в подобна ситуация, единственият възможен вариант е развод по исков ред, а за него е необходимо да наемете адвокат, които да ви представлява в процедурата.

Какво да направя ако оригинала на удостоверението за брак е изгубен и не мога да го открия?

В такъв случай може да посетите общината, в която е сключен брака и от там ще ви дадат препис на удостоверението за брак, който замества оригинала и може да представите него в съда.

Кой съд следва да разгледа делото за развод?

Както и в процедурата по облажване на наказателно постановление, компетентен да се произнесе по искането за прекратяване на брака по взаимно съгласие е районният съд по постоянния адрес на единия от съпрузите. Пример, ако адресът по лична карта на един от съпрузите е в гр. Пловдив, а на другия в гр. София, то може да изберете пред кой от двата да подадете документите.

Какво трябва да съдържа споразумението за развод?

В споразумението задължително трябва да бъдат уредени следните въпроси: местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име, както и други последици на развода.

Участват ли други държавни органи в процедурата по развод освен съда?

Участниците в процеса са само двамата съпрузи и районния съд, който постановява развода. В редки случаи, напр. когато родителските права се взимат от бащата съдът може да разпореди да се извърши проверка от Дирекция “Социално подпомагане” дали са защитени интересите на детето.

Необходимо ли е да се явя с адвокат по делото?

Ако имате предварително изготвени документи за развод и се развеждате по взаимно съгласие, не е задължително.

Мога ли да се разведа в България ако живея в чужбина?

За да се разведете по взаимно съгласие в България то и двамата съпрузи трябва лично да присъстват на делото. Практиката ни показва, че много хора, които живеят в чужбина, успяват да се разведат по взаимно съгласие в България като предварително подават документите в съда докато са в България и след това се връщат за самата дата на делото, която може да е след 1-2 месеца от подаване на документите в съда. Друг пример е ако само единия съпруг е в България, тогава той подава документите, а другия се прибира само за датата на самото дело.

Как да подам документите в съда и да заплатя държавната такса?

Документите следва да се подадат на хартиен носител на гише Регистратура в съответния районен съд. Таксата може да бъде заплатена на място кеш или чрез ПОС терминал на касата на съда.

Развод по взаимно съгласие с чужденец в България?

Ако бракът е сключен в чужбина, то следва да бъде регистриран в България преди да се стартира процедурата по развод. Независимо от гражданството, съпрузите следва да се явят лично на делото за развод, а ако съпругът не говори български език, следва да се изисква от съда да се назначи преводач на съответния език. 

Какви са необходимите документи за развод по взаимно съгласие?

Ние ще изготвим и попълним всички необходими документи за бракоразводното дело.

Молба до съда на основание чл. 50 от Семейния кодекс, подписана от двамата съпрузи

 
Споразумение по чл. 51 от Семейния кодекс
 
Оригинал на удостоверение за сключен граждански брак
 

Копия със заверка ‘Вярно с оригинала’ на удостоверения за раждане, ако към датата на подаване на молбата от брака има ненавършили пълнолетие деца

 
Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, както и служебна бележка за получавано възнагражение
 
Статистически сведения за съпрузите
 
Съобщение за прекратен граждански брак
 
Документ за внесена първоначална държавна такса
 

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!

Оценка 5/5 - (116 votes)
Сподели