Регистрация на фондация

Поръчайте пълния комплект от документи за осъществяване на процедурата по регистрация на фондация

Цена: 199 лв.

+ безплатна консултация, онлайн вписване от адвокат и 50 % отстъпка от държавната такса (25 лв.)

Как да регистрираме фондация

Какво следва да направите, за да поръчате?

Ние ще изготвим и попълним всички документи за регистрация на вашата организация.

Попълване на въпросник

След като натиснете бутона „Поръчайте“ ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за изготвяне на документите за регистрация на организацията. Може и да го попълните на по-късен етап.

Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Получаване на готовите документи

След като попълните всички необходими данни от въпросника и заплатите нашия хонорар, ние ще изготвим всички необходими документи за регистрацията. Готовите документи ще ви бъдат изпратени по имейл или на хартиен носител. Посещавате нотариус и банка. Връщате ни документите и ние вписваме организацията Ви в Търговския регистър.

Защо да изберете нас?

N

Разполагаме с богат опит в осъществяване на процедурата по регистрация на фондации и сдружения с нестопанска цел;

N

Документите за регистрация на НПО-то ще бъдат изготвени от екип висококвалифицирани юристи;

N

Получавате безплатна консултация от юрист относно регистрация на неправителствена организация;

N

Организацията се вписва в Търговския регистър от адвокат;

N

Получавате 50% отстъпка от държавната такса, тъй като вписването е електронно;

N

Може да поръчате изготвяне на документите изцяло онлайн;

N

Може да направите поръчка по всяко време и от всяка точна на света;

N

Работим всеки ден;

N

Гаранция за връщане на парите при непостигнати и незадоволителни резултати;

N

На разположение сме през цялото време до приключване на процедурата по регистрация;

N

Лесно, сигурно и удобно заплащане на услугата – банков път, ePay, EasyPay;

N

Може да ни пишете по всяко време на чата в сайта, по имейл и във фейсбук!

Година

Регистрирани НПО

Доволни клиенти

Вижте отзиви от нашите клиенти:

Какво е сдружение с нестопанска цел?

Според ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел са два вида: сдружения и фондации. Общото за тези два вида юридически лица с нестопанска цел е естеството на целта, за осъществяването на която се създават. Тя винаги е нестопанска, като те могат да извършват допълнителна стопанска дейност само доколкото тази дейност е свързана с предмета на основната им дейност и като използват приходите за постигане на предварително определените цели.

Имуществото на сдружението, което служи за осъществяване на нестопанската цел, за постигане на която то е създадено, може да има различни източници. В устава учредителите указват начините на финансиране на дейността – чрез средства от дарения, имуществени вноски и други разрешени от закона способи.

Сдруженията могат да бъдат за извършване на общественополезна дейност и за осъществяване на дейност в частна полза.

Какво е фондация?

Фондациите, за разлика от сдруженията, са некорпоративно устроени юридически лица, което означава, че нямат членствен състав, не встъпват в членствени правоотношения с други правни субекти. Те се създават с едностранен акт (дарение или завещание), с който учредителят безвъзмездно предоставя имущество за постигането на определена нестопанска цел. Тези средства могат да се квалифицират като целеви, тъй като са призвани да послужат за постигането на предварително очертани цели. Специфичният ефект от извършването на едностранния учредителен акт обаче е не самото обособяване на целево имущество, а създаването на нов правен субект, който е натоварен с ангажимента трайно да развива нестопанска дейност, посветена на постигането на определените от неговия учредител цели.

Колко време отнема?

Практиката ни сочи, че цялата процедура отнема около 7 работни дни. След като заявите услугата и попълните въпросника, в рамките на два работни дни ще изготвим документите за регистрация на неправителствената организация, които след това ще Ви бъдат изпратени за преглед, одобрение и подпис. Посещавате нотариус и банка и ни връщате документите. Накрая ще впишем фондацията или сдружението Ви в Търговския регистър и в Централния регистър при Министерство на правосъдието.

Колко струва всичко?

  • 199 лв. хонорар за изготвяне на документите за регистрация;
  • 25 лв. държавна такса към Агенция по вписванията – Търговски регистър;
  • 20 лв. нотариални такси;
  • 20 лв. банкови такси;

Общо: ~265 лева.

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!