Изготвяне на политика за поверителност/защита на личните данни

Поръчайте изготвяне на Политика за поверителност (Политика за защита на личните данни) за вашия уебсайт 

Цена: 149 лв.

+ Безплатен наръчник за онлайн магазини за въвеждане на GDPR

Ако желаете, можем да изготвим Политиката за поверителност и на английски език + 100 лв.

Ако желаете цялостно решение за всички политики за онлайн магазин, разгледайте нашия пакет от тук.

Политика за поверителност
GDPR

Какво следва да направите, за да поръчате?

Попълване на въпросник

След като натиснете бутона “Поръчайте” ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за изготвяне на вашата политика за поверителност. Може и да го попълните на по-късен етап.

Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Получаване на изготвената политика за поверителност

След като попълните всички данни от въпросника и заплатите хонорара, ние ще изготвим вашата политика. След това ще ви я изпратим на имейл с подробни инструкции.

Колко струва изготвянето?

Хонорарът ни за изготвяне на политиката е 149 лева. При поръчка на политиката за поверителност може да добавите и изготвяне на политика за обработване на личните данни на английски език на цена от 100 лв. 

Колко време отнема изготвянето на Политиката за поверителност?

След като заявите услугата и попълните въпросника, в рамките на три работни дни ще изготвим вашата Политика за защита на личните данни.

Защо да изберете нас?

N

Разполагаме с богат опит при изготвяне на политики за защита на личните данни за различни бизнеси;

N

Политиката за поверителност ще бъде изготвена от екип висококвалифицирани юристи;

N

Получавате безплатна консултация от юрист относно защитата на лични данни в бизнеса ви;

N

Може да поръчате изготвяне на политиката изцяло онлайн и по всяко време;

N

Работим всеки ден;

N

Гаранция за връщане на парите при непостигнати и незадоволителни резултати;

N

На разположение сме постоянно;

N

Лесно, сигурно и удобно заплащане на услугата – банков път, ePay, EasyPay;

N

Може да ни пишете по всяко време на чата в сайта, по имейл и във фейсбук!

Политика за поверителност /политика за защита на личните данни/  

Какво представлява Политиката за поверителност?

 Чрез нея информирате вашите потребители (субектите на данни) как обработвате техните лични данни, когато те посещават или са посетили вашия уебсайт. Това означава да им кажете за какво ще се използват личните данни и какви са правата им. Политиката за поверителност описва как вашия бизнес работи с данните на клиенти и партньори и има за цел да информира за всичко, свързано с обработването на лични данни.

Всичко, написано в Политика за защита на личните данни, е задължително за вас. Ако в Политиката е описано, че данните се изтриват след 2 години, те наистина трябва да се изтрият тогава. Политика за поверителност трябва да е в съответствие с GDPR. Ако имате несъответствия, рискувате Комисията за защита на личните данни да ви наложи солидна глоба.

 

Какво следва да съдържа вашата политика за защита на личните данни:
1. Данни, които идентифицират администратора и координати за връзка с него и, когато е приложимо, тези на представителя на администратора;
2. Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните, когато е приложимо;
3. Какви данни събирате, целите и правното основание за обработването на лични данни (например съгласие, законово задължение, легитимен интерес);
4. Законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна (когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси);
5. Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
6. Подробности за всяко планирано предаване на личните данни на трета държава или международна организация;
7. Продължителността на съхраняване на личните данни (или критериите, използвани за определяне на този срок);
8. Правото на субекта на данни на достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, както и правото на преносимост на личните данни (в зависимост от използваната законна основа)
9. Правото на субектите на данни на ограничаване или на възражение срещу обработването на личните им данни;
10. Правото на субекта на данните на оттегляне на съгласието си по всяко време (когато съгласието е необходимо за целите на обработването);
11. Правото на субекта на данни на жалба до надзорен орган;
12. Дали събирането на лични данни е задължително или договорно изискване и дали потребителите са длъжни да ги предоставят;
13. Дали личните данни ще бъда предмет на автоматизирана обработка, включително профилирането и ако е така, използваната логика и възможните последствия.

Задължителна ли е политиката за защита на личните  данни?

Политиката за поверителност е задължителен елемент от структурата на всеки един уебсайт (блог, онлайн каталог, електронен магазин и др.). Ако нямате Политика за поверителност, рискувате сериозни глоби от Комисията за защита на личните данни. Ако се установи, че нямате Политика за защита на личните данни, то със сигурност сте в нарушение на закона.

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!
Оценка 5/5 - (52 votes)
Сподели