Пакет за GDPR въвеждане за малкия бизнес

Включва всички необходими правни документи, които следва да има вашия бизнес, за да отговаряте на изискванията на GDPR

 

Цена: 149 лв.

 

Вземете и Бизнес пакет документи + 50 лв. при завършване на поръчката (цената е валидна само при закупуване в комбинация с GDPR пакета)

 

Поръчайте

Какво следва да направите, за да поръчате?

Попълване на въпросник

След като натиснете бутона “Поръчайте” ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за изготвяне на документите. Може и да го попълните на по-късен етап.

Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Получаване на документите 

След като попълните всички данни от въпросника и заплатите хонорара, ние ще изготвим всички GDPR документи. Комплектът документи, заедно с подробни инструкции, ще ви бъдат изпратени по имейл.

Какво съдържа GDPR пакета?

N

Ръководство за GDPR за малкия бизнес

Ръководството съдържа обща информация за Регламента за защита на личните данни, както и 32 конкретни стъпки,  които следва да направите, за да отговаряте на изискванията на GDPR.

N

Документи за приемане и прилагане в бизнеса

1. Инструкции за обработка на лични данни в дружеството;
2. Правила за използване на система за докладване на нарушения;
3. Правила за управление на искания от субекти на данни;
4. Правила за информационна сигурност във връзка с обмен на лични данни между служители;
5. Правила за обработване на лични данни от автобиографии;

N

Регистри за обработваните лични данни

Регистри за: дейностите по обработване на личните данни; служители; контрагенти; кандидати за работа; дейностите по обработка на личните данни като администратор; дейностите по обработка на личните данни като обработващ лични данни; исканията от субекти на лични данни; нарушения на сигурността

N

Анекси към договори

Анекс относно защитата на лични данни между администратор и обработващ;

Анекс относно защитата на личните данни към граждански договор;

Анекс относно защитата на личните данни към трудов договор.

N

Специализирано ръководство за GDPR за онлайн магазини

Ръководството за онлайн магазини е в допълнение към основното ръководство, но съдържа конкретна и систематизирана информация за регламента, както и 7 стъпки, които следва да направите, за да отговаря онлайн магазинът ви на GDPR.

N

Заявления на потребители за упражняване на правата им

 1. Възражение срещу обработване на личните данни;
 2. Заявление за коригиране на лични данни;
 3. Заявление за оттегляне на съгласие – директен маркетинг;
 4. Заявление за упражняване на права за обработка на личните данни;
 5. Заявление заличаване на лични данни;
N

Декларации за съгласие на обработка на лични данни

Декларация-съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни;

Декларация-съгласие на родител за обработване на лични данни на деца за образователни или медицински цели;

Декларация-съгласие от субект на лични данни за обработване на лични данни при директен маркетинг.

N

Списък на допълнителни правни документи, които може да използвате в бизнеса си:

1. Заповед на Управителя за привеждане на дейността на фирмата по Регламент 2016/679;

2. Данни за съответствие за GDPR;

3. Длъжностно лице за защита на личните данни – служител или консултант;

4. Основания за обработване на лични данни;

5. Наръчник за картографирането на движението на лични данни;

6. Наръчник за оценка на съответствието с GDPR;

7. Опис на личните данни;

8. Оценка на въздействието върху защита на личните данни;

9. Проектен план за подготовка при приемане на GDPR;

10. Процедура при откриване на инцидент свързан със защита на личните данни;

11. Процедура при получаване на заявка от субект на данни;

12. Права на субектите на личните данни;

13. Формуляр за снемане на лични данни;

14. Уведомление до КЗЛД за назначено длъжностно лице по защита на личните данни.

Накратко за Регламент 2016/679 – General Data Protection Regulation – GDPR

Какво е GDPR?

Какво е GDPR?

Общият регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679 – General Data Protection Regulation – GDPR) влиза в сила на 25 май 2018 г. Регламентът е закон, който важи за всички организации, които обработват данни на европейски граждани. Той изисква значителни предпазни мерки за защита на данните, които да бъдат прилагани от организациите (в т.ч. и малкия бизнес). GDPR заменя националните закони, като обединява защитата на данните и облекчава потока на лични данни в 28-те държави – членки на ЕС. Можете да прегледате едновременно английския текст и българския превод на регламента оттук: eur-lex.europa.

Основни моменти, които новия регламент предвижда:

Основни моменти, които новия регламент предвижда:

Информиране: Използвайте ясен език. Представете се, когато искате данните. Посочете защо обработвате техните данни, колко дълго ще се съхраняват и кой ги получава.

Съгласие: Съгласието е едно от правните основания за обработването на данни (както и договора, законния интерес, правните задължения и т.н.). Ако разчитате на съгласието, то трябва да бъде недвусмислено потвърдено.

Достъпност и преносимост: Осигурете достъп на хората до техните данни и правото да ги предоставят на друго дружество.

Предупреждения: Информирайте хората за нарушения на данните, ако има сериозен риск за тях.

Изтриване на данни: Предоставете на хората „правото да бъдат забравени“. Изтрийте техните лични данни, ако ви помолят, но само ако това не застрашава свободата на словото или способността за извършване на изследвания.

Профилиране: Ако използвате профилиране, за да обработвате заявления за правно обвързващи споразумения, като заеми, трябва: • да информирате вашите клиенти;

• да се уверите, че процесът се проверява от лице, а не от машина, ако заявлението бъде отхвърлено;

• предложете на заявителя правото да оспори решението.

Маркетинг: Предоставете на хората правото да не участват в директен маркетинг, при който се използват техни данни.

Защита на чувствителни данни: Използвайте допълнителни гаранции за информацията относно здравето, расата, сексуалната ориентация, религията и политическите убеждения.

Данни за деца: Събирате данни от деца на възраст под 16 години? Съгласно ОРЗД трябва да получите съгласието на родителите. Всяка държава — членка на ЕС, може обаче да намали този праг до възраст между 13 и 16 години, така че проверете възрастовата граница.

Предаване на данни извън ЕС: Сключете правни договорености, когато предавате данни на държави, които не са одобрени от органите на ЕС

Вижте съдържанието на ръководството за GDPR за малкия бизнес

7 глави, 45 страници и 30 детайлни стъпки, които да приложите в бизнеса си

1. Какво представлява Общият регламент за защита на личните данни (GDPR), цели и принципи?

 • Какво е GDPR?
 • Кои организации са засегнати и за кого се отнася GDPR?
 • Какво са лични данни?
 • Цели на GDPR.
 • Принципи на правилата за защита на личните данни.

2. Права на физическите лица.

 • Субекти на лични данни.
 • Какви са основните права на физическите лица според Регламента?
 • Най-често задаваните въпроси относно правата на физическите лица.

3. Администратори, обработващи лични данни и съвместни администратори. Задължения на администраторите на лични данни.

 • Кой е администратор на лични данни?
 • Кой е обработващ лични данни?
 • Кои са съвместни администратори?
 • Конкретни примери от практиката.
 • Задължения на администраторите на лични данни.

4. Длъжностно лице по защита на личните данни - DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

 • Какво е длъжностно лице по защита на личните данни?
 • Кога сме задължени да назначим длъжностно лице по защита на личните данни в компанията?
 • Задължения на длъжностните лица по защита на личните данни.

5. Изисквания на Общият регламент за защита на личните данни към бизнеса.

 • Какви са изискванията от правна страна?
 • Какви са изискванията от организационна страна?
 • Какви са изискванията от техническа страна?

6. Конкретни стъпки, които следва да направите, за да отговаряте на изискванията на GDPR.

 • 30 конкретни стъпки, които следва да приложите в бизнеса си, за да отговаряте на изискванията на Регламент 2016/679.

7. Надзор, контрол и санкции.

 • По какъв начин ще бъде осъществяван надзора за спазване на новите правила?
 • Кой е органът, който ще осъществява контрол?
 • Контрол и глоби.

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!
Оценка 4.9/5 - (21 votes)
Сподели