Регистрация на фирма

Поръчайте пълния комплект от документи за осъществяване на процедурата по регистрация на ЕООД/ООД или ЕТ

Цена: 149 лв.

+ безплатна консултация, безплатна регистрация по ДДС, онлайн вписване от адвокат и 50% отстъпка от държавната такса

+ отстъпка за изготвяне на политика за поверителност и бисквитки, общи условия при завършване на поръчката

Регистрация на фирма

Какво следва да направите, за да поръчате?

Адвокатус процедура
Попълване на въпросник

След като натиснете бутона “Поръчайте” ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за изготвяне на документите за регистрация на фирмата. Може и да го попълните на по-късен етап.

Адвокатус процедура
Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Адвокатус процедура
Получаване на готовите документи

След като попълните всички необходими данни от въпросника и заплатите нашия хонорар, в рамките на три работни дни, ние ще изготвим всички необходими документи за регистрацията. Готовите документи ще ви бъдат изпратени по имейл или на хартиен носител с подробни инструкции.

Адвокатус процедура

Подписване на документите и вписване

След като сте получили готовите документи следва да ги принтирате и разпишете. Трябва да посетите нотариус и банка. След това ни връщате документите сканирани/снимани и адвокат вписва онлайн фирмата Ви в Търговския регистър.

Колко струва всичко?

 • 149 лв. хонорар за изготвяне на документите за регистрация (който заплащате към нас);
 • 55 лв. държавна такса към Агенция по вписванията – Търговски регистър (при обикновено вписване таксата е 110 лв.);
 • 6 лв. нотариална такса за нотариална заверка на подписа на управителя;
 • 10 лв. банкови такси за откриване на набирателна сметка в банка;
 • 2 лв. или повече капитал на новото дружество;

Общо: ~220 лв.

Колко време отнема?

Практиката ни сочи, че цялата процедура отнема около 3-5 работни дни. След като заявите услугата и попълните въпросника, в рамките на три работни дни ще изготвим документите за регистрация на фирмата, които след това ще Ви бъдат изпратени за преглед и одобрение. Посещавате нотариус и банка и ни връщате документите. Накрая ще впишем фирмата в Търговския регистър.

Каква форма да изберете?

Първата стъпка е да изберете най-подходящата правна форма за своето търговско дружество. Категорично препоръчваме да регистрирате Дружество с ограничена отговорност – ООД или ЕООД.

Основните предимства на ООД и ЕООД са:

 • относителна самостоятелност (отделен правен субект, който има права и задължения);
 • евтина регистрация и стартиране на дейността (минималният капитал е 2 лв., а при АД е 50 000 лв.)
 • сравнително лесна и бърза процедура за регистрация – за 3-5 работни дни дружеството е регистрирано;
 • дружеството отговаря за натрупаните задължения до размера на внесения капитал и имуществото, което притежава;
 • не е необходимо участието на адвокат;
 • възможност за разрастване на дейността, регистрация по ДДС.

Защо да изберете нас?

N

Разполагаме с богат опит в осъществяване на процедурата по регистрация на фирми;

N

Документите за регистрация ще бъдат изготвени от екип висококвалифицирани юристи;

N

Получавате безплатна консултация от юрист относно регистрация на фирмата;

N

Документите се вписват онлайн от адвокат;

N

Използвате 50% отстъпка от държавната такса при вписване онлайн;

N

Може да поръчате изготвяне на документите изцяло онлайн и по всяко време;

N

Работим всеки ден, може да ни пишете по всяко време на чата в сайта, по имейл и във фейсбук!;

N

Гаранция за връщане на парите при непостигнати и незадоволителни резултати;

N

На разположение сме през цялото време до приключване на процедурата по регистрация;

N

Лесно, сигурно и удобно заплащане на услугата – банков път, ePay, EasyPay;

Процедура по регистрация на фирма

1. Учредители. Учредители на търговско дружество като ЕТ, ЕООД и ООД могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица.  Едноличния търговец (ЕТ) и Едноличното дружество с органичена отговорност (ЕООД) се учредява от едно лице. Дружество с ограничена отговорност (ООД) се учредява от най-малко две дееспособни физически лица или юридически лица.

2. Учредително събрание. Регистрацията на фирма като процедура наподобява процедурата по регистрацията на фондация и регистрация на сдружение. Преди да се регистрира търговското дружество е необходимо да се проведе учредително събрание на учредителите, на което те да приемат учредителния акт при ЕООД и дружествен договор при ООД, да вземат решение за учредяване на дружеството. Всички документи се изготвят от нас, преди провеждане на учредителното събрание. На учредителното събрание се определят:

 • Търговското име на дружеството;
 • Капитала на дружеството, като минималния капитал за ЕООД/ООД е 2 лв. (Нашият съвет е капиталът да бъде поне 100 лв.)
 • Предмета на дейност на дружеството;
 • Седалище и адрес на управление;
 • Съдружници;
 • Управител/и

3. Подготвяне на документите. Екипът ни ще изготви пълния комплект от документи за регистрация на фирмата и ще ви ги изпрати по имейл за преглед и подпис.

4. Посещение на нотариус. Лицата, които ще представляват фирмата (бъдещия управител/и) трябва да направят нотариално заверен образец от подписите си (т.н. спесимен). Управителят следва да посети избран от него нотариус, като за заверката се заплаща нотариална такса. При едноличния търговец процедурата е облекчена и не е неободимо да се заверява образеца на подписа при нотариус.

5. Посещение на банка. В избрана от вас банка е необходимо е да се открие набирателна сметка на името на новата фирма и да се внесе дружествения капитал. Следващото нещо в банката е да се заплати държавната такса към Търговския регистър. Банката следва да предостави бележка за внесения капитал в набирателната сметка и платежно нареждане за платената държавна такса. Тези документи се добавят към комплетка от документи за регистрация на фирма. При регистрация на ЕТ не се внася дружествен капитал, а само е необходимо да се заплати държавната такса, която е в по-нисък размер от тази на ЕООД/ООД.

6. Подаване на документите. Регистрацията на ЕТ/ЕООД/ООД се извършва пред Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Процедурата по регистрация на търговско дружество е уредена в Търговския закон. Регистрацията на фирмата се извършва от управителя й или от упълномощено лице (адвокат). Ако регистрирате фирма чрез нас, то ние ще подадем всички изискуеми документи онлайн към Търговския регистър. Когато документите се подават онлайн се използва 50% отстъпка от държавната такса, която вместо 110 лв. ще бъде 55 лв.  Длъжностното лице по регистрацията следва да впише новото търговско дружество на следващия работен ден след подаване на документите. Справка относно всички вписвания и относно статуса на фирмата ви, след неговата регистрация може да направите на сайта на Търговския регистър от тук.

5. Какво става след регистрация на фирмата?

– Определени търговски дружества в 4-месечен срок от регистрация на фирмата трябва да бъдат приети вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които се изпращат до дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС). Ние може да ви съдействаме за изготвяне на правилата. Пишете ни ако имате необходимост.

– Ако фирмата има уебсайт/онлайн магазин, то е необходимо сайтът да има изготвени общи условия и политика за защита на личните данни и политика за бисквитки. Ние може да ви съдействаме за изготвяне на политиките. При завършване на поръчката може да заявите изготвянето им, като получавате отстъпка ако ги поръчате заедно с регистрацията.

– Необходимо е да намерите счетоводител, който да води счетоводството (може и сами да го правите) и да направи годишното счетоводно приключване на фирмата. Пишете ни ако имате необходимост.

Какви са необходимите документи за регистрация на ООД или ЕООД?

Ние ще изготвим и попълним всички необходими документи за регистрация на дружеството.

Учредителен акт (за ЕООД) или Дружествен договор (за ООД)

 

Учредителен протокол (ЕООД) или Протокол от Общото събрание на съдружниците (ООД)

 

Решение на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител (ЕООД) или Решение на общото събрание за назначаване на управител (ООД)

 

Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен)

 

Документ за внесен капитал

 

Заявление по образец А4

 

Декларации на управителя

 

Документ за заплатена държавна такса

 

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!
Гаранция
Оценка 5/5 - (111 votes)
Сподели