Увеличаване и намаляване на капитала на ЕООД/ООД

199,00 лв.

  • Увеличаване на капитала;
  • Намаляване на капитала;

За да поръчате услугата следва да натиснете бутона Поръчване.

След това попълнете необходимите данни за връзка с Вас. В полето Бележки към поръчката може да предоставите информация относно фирмените промени.

След като направите и заплатите поръчката в разумен срок ще се свържем с Вас.

Доверете ни се!

Увеличаване и намаляване на капитала:

Фирмените промени увеличаване на капитала, намаляване на капитала, вписване или заличаване на прокурист се вписват в Търговския регистър към Агенция по вписванията. За вписването на фирмени промени се дължи държавна такса. Освен държавната такса, в някои случаи се налага да бъдат заплатени нотариални и банкови такси.

Най-често се използва услугата увеличаване на капитала, а като изключение се използва намаляването му. Увеличаването на капитала се прави ефективно. Следва да се нареди конкретната сума по сметка на фирмата, като от това следва, че за промяната има и банкови такси.

За вписване на увеличаване и намаляване на капитала е необходим протокол с решение на общото събрание на съдружниците или на едноличния собственик на капитала. Протоколът следва да бъде заверен при нотариус. Нотариалната такса  за заверка на съдържанието на първата страница на документа е 12 лв., като всяка следваща страница се таксува по 2.40 лв. Освен заверка на протокола, е необходимо да се направи и заверка на подписите на съдружниците върху него. Нотариална заверка на един подпис е 6 лв.  Държавната такса към Търговския регистър е 30 лв.

Какво включва нашата услуга:

Ще получите пълна и детайлна консултация от юрист относно заявените фирмени промени.

Веднага след като имаме необходимата информация, ще изготвим нужните документи и ще Ви ги изпратим.

Вие ги разписвате и заверявате при нотариус /ако е необходимо/ и ни ги изпращате.

Ние ги входираме в Търговския регистър и след една седмица промените вече са факт.

Защитаваме правата Ви!