Промяна на име, седалище или предмет на дейност

149,00 лв.

  • Промяна на име на фирма;
  • Промяна на седалище и адрес;
  • Промяна на предмет на дейност;

За да поръчате услугата следва да натиснете бутона Поръчване.

След това попълнете необходимите данни за връзка с Вас. В полето Бележки към поръчката може да предоставите информация относно фирмените промени.

След като направите и заплатите поръчката в разумен срок ще се свържем с Вас.

Доверете ни се!

Промяна на име на фирма, седалище и адрес, предмет на дейност

Фирмените промени на име, седалище и адрес, предмет на дейност, както и промяна на управител задължително се вписват в Търговския регистър към Агенция по вписванията. За вписването на фирмени промени се дължи държавна такса. Освен държавната такса, в някои случаи се налага да бъдат заплатени нотариални и банкови такси.

При смяна на име, адрес и седалище, както и предмет на дейност не е необходима нотариална заверка на документите. Заплаща се единствено държавна такса в размер на 30 лв.

При промяна на управител: за освобождаването му от длъжност не се предвижда нотариална заверка на документите. Но при назначаването на нов управител се изисква нотариална заверка. Протоколът от решение на едноличния собственик на капитала или на общото събрание на съдружниците се заверява нотариално. Нотариалната такса  за заверка на съдържанието на първата страница на документа е 12 лв., като всяка следваща страница се таксува по 2.40 лв., ако има повече страници. Освен заверка на протокола, е необходимо да се направи и заверка на подписите на съдружниците върху него, а също така и на подписа на управителя. Нотариална заверка на един подпис е 6 лв.  Държавната такса към Търговския регистър е 30 лв.

Какво включва услугата ни:

  1. Ще получите пълна и детайлна консултация от юрист относно заявените фирмени промени.
  2. Веднага след като имаме необходимата информация, ще изготвим нужните документи и ще Ви ги изпратим.
  3. Вие ги разписвате и заверявате при нотариус /ако е необходимо/ и ни ги изпращате.
  4. Ние ги входираме в Търговския регистър и след една седмица промените вече са факт.

Защитаваме правата Ви!