Прехвърляне на дружествен дял

199,00 лв.

  • Прехвърляне на дружествен дял – при един договор за продажба;
  • Прехвърляне на фирма/предприятие;
  • Приемане на съдружник, без прехвърляне на дялове.

За да поръчате услугата следва да натиснете бутона Поръчване.

След това попълнете необходимите данни за връзка с Вас. В полето Бележки към поръчката може да предоставите информация относно фирмените промени.

След като направите и заплатите поръчката в разумен срок ще се свържем с Вас.

Доверете ни се!

Прехвърляне на дружествен дял, фирма/предприятие, както и при приемане на нов съдружник

Фирмените промени прехвърляне на дял, прехвърляне на фирма/предприятие, приемане на съдружник без прехвърляне на дружествен дял, при наследство, се вписват в Търговския регистър към Агенция по вписванията. За вписването на фирмени промени се дължи държавна такса. Освен държавната такса, в някои случаи се налага да бъдат заплатени нотариални и банкови такси.

За вписване на нов съдружник, при прехвърляне на дял, както и при прехвърляне на фирма/предприятие е необходим протокол с решение на общото събрание на съдружниците или на едноличния собственик на капитала. Протоколът следва да бъде заверен при нотариус. Нотариалната такса  за заверка на съдържанието на първата страница на документа е 12 лв., като всяка следваща страница се таксува по 2.40 лв. Освен заверка на протокола, е необходимо да се направи и заверка на подписите на съдружниците върху него. Нотариална заверка на един подпис е 6 лв.  Държавната такса към Търговския регистър е 30 лв.

Какво включва нашата услуга?

Ще получите пълна и детайлна консултация от юрист относно заявените фирмени промени.

Веднага след като имаме необходимата информация, ще изготвим нужните документи и ще Ви ги изпратим.

Вие ги разписвате и заверявате при нотариус /ако е необходимо/ и ни ги изпращате.

Ние ги входираме в Търговския регистър и след една седмица промените вече са факт.

Защитаваме правата Ви!