Пакет политики за онлайн магазин

Включва всички необходими политики и правни документи, които следва да има вашият бизнес, за да отговаря на изискванията на закона

 

Цена: 299 лв. 600.00 лв. до 30.09.2024 г.

 

Пакетът вкючва: Общи условия, политика за защита на личните данни, и GDPR въвеждане.

 

При завършване на поръчката може да добавите и Бизнес пакет за малкия бизнес + 50 лв.

Поръчайте

Какво следва да направите, за да поръчате?

Попълване на въпросник

След като натиснете бутона “Поръчайте” ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за изготвяне на документите. Може и да го попълните на по-късен етап.

Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Получаване на документите 

След като попълните всички данни от въпросника и заплатите хонорара, ние ще изготвим документите. Комплектът документи, заедно с подробни инструкции, ще ви бъдат изпратени по имейл.

Какво съдържа пакета от политики за онлайн магазин?

Общи условия 

Общите условия за ползване са задължителен елемент от структурата на всеки един електронен магазин. Те са предназначени за регулиране на отношенията и представляват споразумение между онлайн магазина, в качеството му на оператор на интернет страницата, от една страна, и всеки един потребител или посетител, заредил интернет страницата в своя интернет браузър, от друга. Общите условия следва да са написани на ясен и разбираем език. Трябва да са съставени на български език и да са поставени на подходящо място на интернет страницата на електронния магазин.

Какво следва да съдържат вашите общи условия? 

1. Данни, които идентифицират търговеца и координати за връзка с него;
2. Координати за връзка с надзорните органи;
3. Основни характеристики на стоките или услугите, които се предлагат;
4. Срокове за изпълнение, автоматично удължаване, минимален срок на обвързаност;
5. Възнаграждения, цени, такси, разходи, цена на доставки;
6. Методи на плащане;
7. Начини за връщане на стоките, замяна, отказ от договора;
8. Изменения на общите условия;
9. Прекратяване на договора и на общите условия;
10. Отговорност за изпълнение и неизпълнение;
11. Конфиденциалност.

Политика за поверителност /политика за защита на личните данни/  

Какво представлява Политиката за поверителност?

 Чрез нея информирате вашите потребители (субектите на данни) как обработвате техните лични данни, когато те посещават или са посетили вашия уебсайт. Това означава да им кажете за какво ще се използват личните данни и какви са правата им. Политиката за поверителност описва как вашия бизнес работи с данните на клиенти и партньори и има за цел да информира за всичко, свързано с обработването на лични данни.

Всичко, написано в Политика за защита на личните данни, е задължително за вас. Ако в Политиката е описано, че данните се изтриват след 2 години, те наистина трябва да се изтрият тогава. Политика за поверителност трябва да е в съответствие с GDPR. Ако имате несъответствия, рискувате Комисията за защита на личните данни да ви наложи солидна глоба.

 

Пакет за въвеждане на GDPR:

N

Ръководство за GDPR за малкия бизнес

Ръководството съдържа обща информация за Регламента за защита на личните данни, както и 32 конкретни стъпки,  които следва да направите, за да отговаряте на изискванията на GDPR.

N

Документи за приемане и прилагане в бизнеса

1. Инструкции за обработка на лични данни в дружеството;
2. Правила за използване на система за докладване на нарушения;
3. Правила за управление на искания от субекти на данни;
4. Правила за информационна сигурност във връзка с обмен на лични данни между служители;
5. Правила за обработване на лични данни от автобиографии;

N

Регистри за обработваните лични данни

Регистри за: дейностите по обработване на личните данни; служители; контрагенти; кандидати за работа; дейностите по обработка на личните данни като администратор; дейностите по обработка на личните данни като обработващ лични данни; исканията от субекти на лични данни; нарушения на сигурността

N

Анекси към договори

Анекс относно защитата на лични данни между администратор и обработващ;

Анекс относно защитата на личните данни към граждански договор;

Анекс относно защитата на личните данни към трудов договор.

N

Специализирано ръководство за GDPR за онлайн магазини

Ръководството за онлайн магазини е в допълнение към основното ръководство, но съдържа конкретна и систематизирана информация за регламента, както и 7 стъпки, които следва да направите, за да отговаря онлайн магазинът ви на GDPR.

N

Заявления на потребители за упражняване на правата им

 1. Възражение срещу обработване на личните данни;
 2. Заявление за коригиране на лични данни;
 3. Заявление за оттегляне на съгласие – директен маркетинг;
 4. Заявление за упражняване на права за обработка на личните данни;
 5. Заявление заличаване на лични данни;
N

Декларации за съгласие на обработка на лични данни

Декларация-съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни;

Декларация-съгласие на родител за обработване на лични данни на деца за образователни или медицински цели;

Декларация-съгласие от субект на лични данни за обработване на лични данни при директен маркетинг.

N

Списък на допълнителни правни документи, които може да използвате в бизнеса си:

1. Заповед на Управителя за привеждане на дейността на фирмата по Регламент 2016/679;

2. Данни за съответствие за GDPR;

3. Длъжностно лице за защита на личните данни – служител или консултант;

4. Основания за обработване на лични данни;

5. Наръчник за картографирането на движението на лични данни;

6. Наръчник за оценка на съответствието с GDPR;

7. Опис на личните данни;

8. Оценка на въздействието върху защита на личните данни;

9. Проектен план за подготовка при приемане на GDPR;

10. Процедура при откриване на инцидент свързан със защита на личните данни;

11. Процедура при получаване на заявка от субект на данни;

12. Права на субектите на личните данни;

13. Формуляр за снемане на лични данни;

14. Уведомление до КЗЛД за назначено длъжностно лице по защита на личните данни.

Може да поръчате и допълнително бизнес пакет правни документи за малък бизнес:

N

Наръчник за собственици на малък бизнес

Наръчника съдържа цялата необходима информация за управление на малък бизнес, систематизирана и предоставена на достъпен език.

N

Бизнес план

Предварително изготвен бизнес план, който може да приложите към вашия бизнес.

N

Месечен отчет на приходите и разходите

Примерен месечен отчет, с който да следите приходите и разходите на бизнеса

N

Наръчник за съставяне на бизнес план

Какво е бизнес план? Как да го съставим и защо ни е необходим? Какво трябва да съдържа? Важни моменти при съставянето и реализацията.

N

Маркетингов план

Примерен маркетингов план, който да приложите към бизнеса си.

N

Продуктова таблица и разпределение на длъжностите в бизнеса

Получавате примерна таблица за систематизиране на предлаганите от вас продукти или услуги, както и примерно разпределение на длъжностите във вашия бизнес.

N

Списък от правни документи, които ще получите и може да използвате в бизнеса си:

1. Правилник за вътрешния трудов ред;

2. Политика за възнагражденията;

3. Правила за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси;

4. Правила за личните сделки;

5. План за обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

6. Инструкции за пожарна безопасност;

7. Дневник за пожарогасители – за обекти с повече от 6 пожарогасителя;

8. Дневник – ел. захранване – за обекти над 100 кв. м.;

9. Правила за здравословни и безопасни условия на труд;

10. Правила при работа с видеодисплеи;

11. Заповед за приемане на горепосочените документи;

12. Примерни договори в бизнеса – трудов договор с работник/служител, трудов договор за търговско управление, консултантски договор, договор за счетоводно обслужване, договор за наем, граждански договор за изпълнение, споразумение за прекратяване на договор, заповед за назначаване на служител, заповед за прекратяване на трудов договор, приемо-предавателен протокол и пълномощно.

Вижте съдържанието на наръчника за собственици на малък бизнес

7 глави, 45 страници и 30 детайлни стъпки, които да приложите в бизнеса си

1. Планиране и цели

 • Планиране на бизнеса;
 • Поставяне на цели;

2. Форми за правене на бизнес

 • Едноличен търговец;
 • Събирателно дружество;
 • Командитно дружество;
 • Дружество с ограничена отговорност;
 • Акционерно дружество;

3. Промени в бизнеса

 • Смяна на адрес;
 • Смяна на името на дружеството
 • Смяна на управителя;
 • Промяна в капитала;
 • Промяна в съдружниците;

4. Счетоводство

 • Счетоводен период;
 • Движение на средства и стоки;
 • Финансов поток;
 • Кредити и задължения;
 • Създаване на система за деловодство;
 • Касова книга/лист;
 • Главна счетоводна книга за продажбите/лист;
 • Подаване на годишен финансов отчет /ГФО/;
 • Регистрация по ДДС;

5. Осигуровки

 • Какви са изискванията за осигуровките на служителите;

6. Управление на човешките ресурси

 • Безопасни условия на труд;
 • Трудови правоотношения.

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!
Оценка 5/5 - (1 vote)
Сподели