GDPR пакет

149,00 лв.

За да завършите поръчката си натиснете бутона Поръчване

Необходимо е да заплатите нашия хонорар, като може да го направите по банков път, електронно чрез ePay.bg или кеш в офис на EasyPay.

След като извършите плащането на посочен от вас имейл адрес ще изпратим всичко от нашия GDPR пакет.

Поръчайте сега!

GRPR пакет от Advocatus.bg

GDPR пакетът включва:

1. Ръководство за GDPR за малкия бизнес;
2.Специализирано ръководство за GDPR за онлайн магазини;
3. Разяснение относно дали е необходимо назначаване на длъжностно лице по защита на личните данни - DPO;
4. Информация за всички основания за обработване на лични данни;
5. Разяснение относно кога е необходимо да поддържаме Регистър за личните данни, които обработваме;
6. БОНУС! Политика за защита на личните данни на стойност 80 лв.;
7. Списък от правни документи, които може да използвате в бизнеса си:

Заповед за привеждане на дейността на фирмата по Регламент 2016/679;

Информирано съгласие за обработка на личните данни;

Инструкция за обработка на защита на личните данни в предприятието;

Известие за лични данни;

Протокол за преминато обучение по защита на личните данни и инструктаж за приложимите в Дружеството правила и мерки за защита на личните данни;

Декларация за поверителност при работа с лични данни;

Декларации съгласие за обработване на лични данни;

Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни;

Регистър на дейностите по обработката на лични данни за служители, контрагенти, клиенти, кандидати за работа;

Протокол за унищожаване на лични данни и носители на лични данни;

Уведомление при нарушение на сигурността до субекта на данни;

Уведомление за нарушение на сигурността на лични данни до Комисия за защита на личните данни;

Искане за предоставяне на достъп до лични данни;

Отговор на Искане за достъп до лични данни.

Защитаваме правата Ви!!