Много добро обслужване. най-важното е че всичко се случи по електронене път и без допълнително време за срещи и разговори. Документите бяха подготвени професионално и изпълниха целта си.
Благодаря за чудесната работа.