С настоящето писмо учредителите на фондация “Заедност за България” изказваме своята благодарност към екипа на Адвокатус, които професионално и отговорно спомогнаха за регистрацията на нашето сдружение. Ангажираността, компетентността и последователността на Адвокатус дори в такава наглед рутинна процедура ни впечатлиха и оставиха отлично мнение, както и желание за бъдеща съвместна работа.
Желаем Ви успех!
с уважение,
учредителите на Фондация “Заедност за България”