Искрено съм впечатлена от бързината и коректостта, с която работите!
Вече знам към кого да се обърна, ако имам проблем.
Благодаря много за всичко!