Регистрация на фондация

Поръчайте пълния комплект от документи за осъществяване на процедурата по регистрация на фондация

Цена: 219 лв. 400.00 лв. до 31.10.2023 г.

+ безплатна консултация, онлайн вписване от адвокат и 50 % отстъпка от държавната такса

+ отстъпка за изготвяне на политика за поверителност и бисквитки, общи условия при завършване на поръчката

Регистрация на фондация

Какво следва да направите, за да поръчате?

Попълване на въпросник

След като натиснете бутона “Поръчайте” ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за изготвяне на документите за регистрация на организацията. Може и да го попълните на по-късен етап.

Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Получаване на готовите документи

След като попълните всички необходими данни от въпросника и заплатите нашия хонорар, ние ще изготвим всички необходими документи за регистрацията на фондацията. Готовите документи ще ви бъдат изпратени по имейл или на хартиен носител. Посещавате нотариус и банка. Връщате ни документите и ние вписваме организацията Ви в регистъра.

Какво е фондация?

Фондациите, за разлика от сдруженията, са некорпоративно устроени юридически лица, което означава, че нямат членствен състав, не встъпват в членствени правоотношения с други правни субекти. Те се създават с едностранен акт (дарение или завещание), с който учредителят безвъзмездно предоставя имущество за постигането на определена нестопанска цел. Тези средства могат да се квалифицират като целеви, тъй като са призвани да послужат за постигането на предварително очертани цели.

Специфичният ефект от извършването на едностранния учредителен акт обаче е не самото обособяване на целево имущество, а създаването на нов правен субект, който е натоварен с ангажимента трайно да развива нестопанска дейност, посветена на постигането на определените от неговия учредител цели.

Колко струва да се регистрира фондация?

  • 219 лв. хонорар за изготвяне на документите за регистрация на фондация (който заплащате към нас);
  • 25 лв. държавна такса към Агенция по вписванията – Търговски регистър;
  • 6 – 18 лв. нотариални такси;
  • 10 – 20 лв. банкови такси;

Обща крайна сума: ~270 лева.

Колко време отнема?

Практиката ни сочи, че цялата процедура отнема около от 5 до 7 работни дни. След като заявите услугата и попълните въпросника, в рамките на три работни дни ще изготвим документите за регистрация на фондацията, които след това ще Ви бъдат изпратени за преглед, одобрение и подпис. Посещавате нотариус и банка и ни връщате документите. Накрая ще впишем фондацията Ви в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Защо да изберете нас?

N

Разполагаме с богат опит в осъществяване на процедурата по регистрация на фондации с нестопанска цел;

N

Документите за регистрация на НПО-то ще бъдат изготвени от екип висококвалифицирани юристи;

N

Получавате безплатна консултация от юрист относно регистрация на неправителствена организация;

N

Организацията се вписва онлайн в Търговския регистър от адвокат;

N

Получавате 50% отстъпка от държавната такса, тъй като вписването е онлайн;

N

Може да поръчате изготвяне на документите изцяло онлайн и по всяко време;

N

Работим всеки ден, като може да ни пишете по всяко време на чата в сайта, по имейл, и във фейсбук;

N

Гаранция за връщане на парите при непостигнати и незадоволителни резултати;

N

На разположение сме през цялото време до приключване на процедурата по регистрация;

N

Лесно, сигурно и удобно заплащане на услугата – банков път, ePay, EasyPay;

Име

Името на фондацията се избира от учредителите. Името на фондацията трябва да бъде уникално и не трябва да се използва от друга организация в България, да е заблуждаващо, да вдъхва омраза или да прочиворечи на моралните норми.

Имущество

Фондацията има свое имущество. Имуществото на фондацията е непрокосновено и веднъж вече дарено, то не може да бъде оспорено, отнето, анулирано или изискано. Обикновено клиентите ни откриват набирателна сметка в избрана от тях банка на името на фондацията, като правят дарение и впоследствие преобразуват набирателната сметка в разплащателна (подобно на внасянето на капитала на ЕООД/ООД).

Учредителен акт

Актът при учредяване на фондацията приживе е необходимо да бъде в писмена форма с нотариално заверени подписи. Заверката на всеки подпис струва 6 лв. при всеки нотариус. Дарствения учредителен акт могат да правят както физически, така и юридически лица.

Фондацията може да се учреди и чрез завещание, но само от физическо лице. Завещанието, с което се учредява фондацията може да бъде в писмена форма, не е задъкжителна нотариалната заверка. Когато фондацията се учредява с акт на завещание имуществото, предоставено с учредителния акт се придобива от откриване на наследството.

В учредителния акт се описват наименованието, седалището и адреса, вид на дейността: в частна или обществена полза, управлението, целите на фондацията и какви активи са дарени. Учредителният акт определя и възможността фондацията да извършва стопанска дейност.

Управление

Фондацията следва да има управителен орган, който може да бъде както колективен (управителен съвет), така и едноличен (управител). Ако е едноличен той представлява фондацията. Ако е колективен, тогава представляващи са Председател и Заместник-председател на управителния съвет. При фондации в обществена полза има и още един задължителен орган – Общо събрание. То се състои от най-малко три лица. Върховният орган на фондацията може да вземе решение за нейното прекратяване само ако това не е забранено от учредителя в Учредителния акт.

Дейност

Фондацията се създава и съществува за осъществяването на нестопански цели, които могат да имат различен характер – екологични, просветни, граждански и т.н. Това обаче не изключва възможността фондацията да осъществява допълнителна стопанска дейност. Това е възможно, доколкото тази дейност не е основна, а допълнителна. Дейността трябва да е свързана с предмета на основаната дейност на фондацията, и приходът от нея се използва за постигането на определените цели. 

При своето учредяване фондацията е длъжна да се самоопредели като фондация в частна или в обществена полза. Ползата се определя въз основа на интересите, които ще обслужва организацията. Фондациите, които са регистрирани в частна полза извършват дейност, която е в интерес на определен кръг лица, например от една професия или съсловие. Фондациите в обществена полза могат да разходват имуществото си само за определени в закона дейности като здравеопазване, гражданско общество, култура, подпомагане на социално слаби, опазване на околната среда и други.  Промяната на ползата от частна към обществена е възможно, но обратното не е възможно.

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!

5/5 - (107 votes)
Сподели