Приемане или отказ от наследство

Поръчайте пълния комплект от документи за осъществяване на процедурата по приемане или отказ от наследство

Цена: 50 лв.

+ безплатна консултация и подробни инструкции

Отказ от наследство

Какво следва да направите, за да поръчате?

Адвокатус
Попълване на въпросник

След като натиснете бутона “Поръчайте” ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за съставяне на документите. Може и да го попълните на по-късен етап.

Заплащане на нашия хонорар
Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay

Получаване на готовите документи

След като попълните всички необходими данни от въпросника и заплатите нашия хонорар, ние ще изготвим всички необходими документи. Документите могат да ви бъдат изпратени по имейл или на хартиен носител по куриер.

Колко струва всичко?

  • 50 лв. хонорар за изготвяне на необходимите документи и получаване на подробни инструкции относно процедурата;
  • 25 лв. държавна такса, която включва вписване на заявление в особената книга на съда и издаване на удостоветението за отказ от наследство;
  • 6 лв. такса за нотариална заверка на подписа на заявлението;
  • 10 лв. държавна такса за издаване на удостоверение за наследници.

  Общо: 91 лв.

Колко време отнема?

Съдът разглежда заявлението за отказ от наследство в рамките на деня, в който е подадено. Отказът на наследството се вписват в особената книга на съда в същия ден. Удостоверението следва да бъде издадено в рамките на същия ден, но поради натовареност на съда е възможно да бъде получено и на следващия ден. 

Какво трябва да знаете за приемането или отказа от наследство?

Приемане на наследството може да бъде изрично или чрез конклудентни действия. За да заявите приемането на наследството на Вашия наследодател следва да се сдобиете с няколко документа и да изразите желанието си пред българския съд. Много важно е да знаете, че не може да приемете само част от наследството. Наследството се приема като съвкупност от активи и пасиви. Например: Не може да приемете наследствения апартамент, а да се откажете от натрупани задължения и кредити към банки, колекторски фирми, ЧСИ и др. Или приемате цялтото наследство или се отказвате от цялото наследство.

Отказът от наследство следва да бъде направен изрично. Необходимо е да уведомите съда, че не желаете да приемате наследството на Вашия наследодател. Отказът от наследство също не може да бъде частичен и да се откажете само от пасивите/задълженията, които наследявате. Когато се откажете от наследството на Вашия наследодател, правотo на наследяване и за приемане или отказ от наследството преминава към следващия ред наследници или увеличава наследствените дялове на наследниците от същия ред ако има такива. 

Защо да изберете нас?

N

Разполагаме с богат опит в осъществяване на процедурата по приемане и отказ на наследство;

N

Документите ще бъдат изготвени от екип висококвалифицирани юристи;

N

Може да поръчате изготвяне на документите изцяло онлайн и по всяко време;

N

Работим всеки ден, може да ни пишете на чата в сайта, по имейл и в социалните мрежи;

N

На разположение сме през цялото време до приключване на процедурата по отказ или приемане на наследството;

N

Лесно, сигурно и удобно заплащане на услугата – банков път, ePay, EasyPay;

Каква е процедурата по отказване от наследство?

Подобно на процедурите по развод и обжалване на наказателно постановление, отказът от наследството на наследодателя се заявява пред Районния съд в района, в който е открито наследството. Наследството се открива в момента на смъртта, а за район, в който е открито, се приема последният постоянен адрес на починалото лице. Процедурата изисква подаване на заявление от наследника до съответния районен съд, заедно с набор от документи, изискуеми от закона. Отказът от наследство се вписват в особената книга на съда. Удостоверението за отказ от наследство се изготвя в рамките на един работен ден.

Какви са необходимите документи за отказ от наследство?

Ние ще изготвим и попълним всички необходими документи за процедурата и ще ви дадем подробни инструкции какво следва да направите – сдобиване с допълнителни документи и подаване на документите до съда.

Заявление за отказ от наследство

 

Заявление за получаване на Удостоверение за наследници

 

Акт за смърт на наследодателя

 

Удостоверение за наследници

 

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!
Оценка 5/5 - (43 votes)
Сподели