Завършете поръчката и попълнете въпросника по-късно >

Приемане или отказ от наследство - Въпросник

Преди да преминете към попълване на въпросника трябва да имате предвид следното: При приемане или отказ на наследството, Вие наследявате или се отказвате както правата на наследодателя, така и неговите задължения. След вписването им в особената книга на съда, приемането/отказът не могат да бъдат отменени.

  • Посочете данните на починалото лице
  • Посочва се адресът по лична карта (град, улица/квартал, блок, вход, етаж, апартамент)
  • DD точка MM точка YYYY
    Посочва се датата от акта за смърт (дд.мм.гггг)
  • Посочва се адресът по лична карта (град, улица/квартал, блок, вход, етаж, апартамент)
  • Моля въведете телефонния номер във формат 359XXXXXXXXX, като използвате 359 вместо 0
  • ВНИМАНИЕ!

    С попълване на въпросника поръчката Ви не е завършена! След натискане на бутона Изпрати ще бъдете пренасочени към страница, където да попълните Вашите данни и да изберете начин на плащане. След заплащане на поръчката ще изготвим документите и ще Ви бъдат изпратени до 3 работни дни!

Завършете поръчката и попълнете въпросника по-късно >

Рейтинг
Сподели