Как да регистрираме фондация?

Как да регистрираме фондация?

В настоящата статия ще представим обща информация относно юридическите лица с нестопанска цел и по-конкретно фондациите, тяхната правна същност, как да се подготвим и как да регистрираме фондация. Обща информация          Фондациите за разлика от сдруженията, са...
Как да регистрираме сдружение?

Как да регистрираме сдружение?

В настоящата статия ще представим обща информация относно юридическите лица с нестопанска цел и по-конкретно сдруженията, тяхната правна същност, как да се подготвим и как да регистрираме сдружение, както и ще направим съпоставка между сдруженията за осъществяване на...