Бизнес пакет правни документи

Включва всички необходими правни документи, които следва да има вашия бизнес, за да отговаряте на изискванията на закона

 

Цена: 99 лв. 200.00 лв. до 30.06.2024 г.

 

Вземете и GDPR пакет за 50 лв., общи условия за онлайн магазин за 50 лв. и политика за защита на личните данни за 50 лв. при завършване на поръчката (цените са валидни само при закупуване в комбинация с Бизнес пакета)

Поръчайте

Какво следва да направите, за да поръчате?

Попълване на въпросник

След като натиснете бутона “Поръчайте” ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за изготвяне на документите. Може и да го попълните на по-късен етап.

Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Получаване на документите 

След като попълните всички данни от въпросника и заплатите хонорара, ние ще изготвим документите. Комплектът документи, заедно с подробни инструкции, ще ви бъдат изпратени по имейл.

Какво съдържа бизнес пакета правни документи?

N

Наръчник за собственици на малък бизнес

Наръчника съдържа цялата необходима информация за управление на малък бизнес, систематизирана и предоставена на достъпен език.

N

Бизнес план

Предварително изготвен бизнес план, който може да приложите към вашия бизнес.

N

Месечен отчет на приходите и разходите

Примерен месечен отчет, с който да следите приходите и разходите на бизнеса

N

Наръчник за съставяне на бизнес план

Какво е бизнес план? Как да го съставим и защо ни е необходим? Какво трябва да съдържа? Важни моменти при съставянето и реализацията.

N

Маркетингов план

Примерен маркетингов план, който да приложите към бизнеса си.

N

Продуктова таблица и разпределение на длъжностите в бизнеса

Получавате примерна таблица за систематизиране на предлаганите от вас продукти или услуги, както и примерно разпределение на длъжностите във вашия бизнес.

N

Списък от правни документи, които ще получите и може да използвате в бизнеса си:

1. Правилник за вътрешния трудов ред;

2. Политика за възнагражденията;

3. Правила за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси;

4. Правила за личните сделки;

5. План за обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

6. Инструкции за пожарна безопасност;

7. Дневник за пожарогасители – за обекти с повече от 6 пожарогасителя;

8. Дневник – ел. захранване – за обекти над 100 кв. м.;

9. Правила за здравословни и безопасни условия на труд;

10. Правила при работа с видеодисплеи;

11. Заповед за приемане на горепосочените документи;

12. Примерни договори в бизнеса – трудов договор с работник/служител, трудов договор за търговско управление, консултантски договор, договор за счетоводно обслужване, договор за наем, граждански договор за изпълнение, споразумение за прекратяване на договор, заповед за назначаване на служител, заповед за прекратяване на трудов договор, приемо-предавателен протокол и пълномощно.

Вижте съдържанието на наръчника за собственици на малък бизнес

7 глави, 45 страници и 30 детайлни стъпки, които да приложите в бизнеса си

1. Планиране и цели

 • Планиране на бизнеса;
 • Поставяне на цели;

2. Форми за правене на бизнес

 • Едноличен търговец;
 • Събирателно дружество;
 • Командитно дружество;
 • Дружество с ограничена отговорност;
 • Акционерно дружество;

3. Промени в бизнеса

 • Смяна на адрес;
 • Смяна на името на дружеството
 • Смяна на управителя;
 • Промяна в капитала;
 • Промяна в съдружниците;

4. Счетоводство

 • Счетоводен период;
 • Движение на средства и стоки;
 • Финансов поток;
 • Кредити и задължения;
 • Създаване на система за деловодство;
 • Касова книга/лист;
 • Главна счетоводна книга за продажбите/лист;
 • Подаване на годишен финансов отчет /ГФО/;
 • Регистрация по ДДС;

5. Осигуровки

 • Какви са изискванията за осигуровките на служителите;

6. Управление на човешките ресурси

 • Безопасни условия на труд;
 • Трудови правоотношения.

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!
Оценка 5/5 - (31 votes)
Сподели